سرکار خانم معصومه ملاحسینی

سرپرست کمیته متناظر نت‌بال استان گلستان