راه‌اندازی رشته نت‌بال در کشور راه‌اندازی رشته نت‌بال در کشور

راه‌اندازی رشته نت‌بال در کشور

با صدور مجوز از سوی اداره‌کل نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان، رشته‌ نت‌بال فعالیت خود را به‌ صورت رسمی آغاز کرد.

More